Taidenäyttely Helsingin Tuomiokirkon Kryptassa elokuussa 2022

Kahden taiteilijaprofessorin tekstiilitaiteilija Merja Keskisen ja keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirran yhteinen näyttely ”Color, Form and Meaning” avautuu Helsingin Tuomiokirkon Kryptassa elokuussa 2022. Tuomiokirkon kellarissa sijaitsevan kryptan kauniit tilat, tiiliseinät ja paksut pilarit, tarjoavat mielenkiintoisen ympäristön vuoropuheluun taideteosten kanssa. Näyttelyn teoksista muodostuu kiinnostava ja keskenään kommunikoiva kokonaisuus kryptan tiiliarkkitehtuurin ja sen kulttuurihistoriallisen ulottuvuuden ympärille.   

Kahden taiteilijan yhteisen näyttelyn lähtöasetelmana ovat väri ja muodot ja niiden ilmeneminen kovassa ja pehmeässä materiaalissa. Pelkistetyn ja selkeän ilmaisun kautta esille nousevat tilallisuus ja värien variaatiot. Teosten sisällöllisen yhteyden muodostavat kolmiulotteisuus kuvapinnassa ja optisten vaikutelmien esittäminen. 

Teokset edustavat nykykeramiikka- ja -tekstiilitaidetta. Molempien taiteilijoiden töissään käyttämät tekniikat juontavat juurensa vuosituhansien taakse. Taiteilijat ovat kehittäneet ja soveltaneet kumpikin tahollaan tekniikoita oman taiteensa tekemiseen. Perustana on vankka taiteellinen näkemys, ammattitaito sekä oman välineen hallinta. Taiteilijoita yhdistää ajattelu- ja työskentelytapa, molempien teokset rakentuvat osasista ja toistuvien elementtien sommitelmista. Osista muodostuu kuva, väreistä tunnelma.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt molemmille erittäin ansioituneen taiteilijan valtion 5-vuotisen taiteilijaprofessoriapurahan vuosille 2022-26.